Bouwbegeleiding

Bouw-Tip kan voor u toezicht houden op de werkzaamheden van bouw, verbouw, herstelwerk of restauratie. Bouw-Tip komt regelmatig op de werkplek, maakt een rapportage van zijn bevindingen, organiseert bouw- en werkvergaderingen en notuleert deze vergaderingen, controleert de rekeningen, meer- en minderwerk van de bedrijven en houdt de planning in de gaten en corrigeert indien dit nodig is.

Search

Categories