Directie voeren

Bouw-Tip kan voor u de directie voeren voor de bouwwerkzaamheden en kan voor u de volgende zaken regelen:

  • Het bezoeken van de werkplek en controle van de bouwwerkzaamheden of deze volgens het bestek c.q. werkomschrijving en de tekeningen uitgevoerd wordt.
  • Het organiseren van werk- en bouwvergaderingen met de notulatie ervan.
  • Het controleren van de rekeningen, het meer- en minderwerk.
  • Het verzorgen van de kostenbewaking tijdens de werkzaamheden.
  • Het controleren en bijhouden van de planning.
  • Het organiseren en bijwonen van de vooroplevering en de uiteindelijke oplevering met de rapportage ervan.