Restauratie

Bouw-Tip kan voor u een restauratieplan maken met tekeningen van de gevels, de plattegronden, doorsneden, detailleringen en een werkomschrijving. Dit doen wij in overleg met de afdeling Monumentenzorg en Archeologie van de betreffende gemeente. Wij doen onderzoek naar historische details, onderdelen en kleuren. De kosten ervan hangen af van het te restaureren object, na een kosteloos oriënterend gesprek kunnen wij voor u een kosten berekening maken, zodat u van te voren weet waar u aan toe bent.