Subsidies

Subsidies worden regelmatig vernieuwd, aangepast of afgeschaft. Energiebedrijven geven nog wel eens subsidies voor besparende producten. Gemeentes geven subsidies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten, dat wil zeggen voor schilder-, voeg en onderhoudswerkzaamheden die het uiterlijk van het plan behelzen. Het Rijk geeft soms subsidies voor hun monumenten maar dit is niet vanzelfsprekend. Bouw-Tip kan voor u nagaan wat de mogelijkheden zijn voor uw object en of het in aanmerking kan komen voor een vorm van subsidie.