Privacy en Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de website van Bouw-Tip

Privacy statement en Disclaimer
De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Bouw-Tip. Elke bezoeker van de website is gebonden aan deze voorwaarden.
De bezoeker verklaart dat:
Hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

De inhoud en gebruik van de website van Bouw-Tip
De website is met zorg opgebouwd, we willen de informatie zo juist, nauwkeurig en begrijpelijk mogelijk plaatsen. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie volledig of juist is geplaatst, indien er informatie op de website is geplaatst die niet helemaal juist of volledig is, zal Bouw-Tip deze zo spoedig mogelijk bijwerken. Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden en beelden, in welke vorm dan ook, worden door Bouw-Tip enkel voor informatie ter beschikking gesteld. Bouw-Tip heeft het recht om de inhoud van de website te wijzigen en/of onderdelen te verwijderen zonder dit van te voren aan te kondigen.

Aansprakelijkheid
Bouw-Tip kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op enige compensatie.

Eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Bouw-Tip. De gehele of gedeeltelijke weergave, de reproductie, aanpassingen en het gebruik voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, van de website van Bouw-Tip is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouw-Tip. Op de website gebruikte achtergronden en foto’s zijn van verschillende architecten en van zelf ontworpen items, bij alle getoonde beelden ben ik zelf betrokken geweest, zowel als ontwerper, tekenaar of als  bouwer.

Bescherming van de persoonsgegevens
Indien er door middel van het contact formulier, tips ed. persoonsgegevens zoals e-mailadres ed. op de website zijn geplaatst zal Bouw-Tip deze behandelen volgens de bepalingen van de Wet op de Privacy.

Links naar andere websites
De website van Bouw-Tip bevat links naar andere sites.  Bouw-Tip heeft geen enkele controle over de genoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.