Maatvoering

Maatvoering is essentieel in de bouw, want met meten wordt de meeste tijd versleten, een goede maatvoering kan de bouwkosten verlagen en de faalkosten worden aanmerkelijk minder.  Faalkosten zijn alle kosten die onnodig ten behoeve van een eindproduct gemaakt worden.
Deze kosten zijn o.a. het gevolg van:
– Een inefficiënt verloop van het bouwproces
– Het niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen van het eindproduct
– Het moeten herstellen of vervangen van zaken.
Uit onderzoek blijkt dat faalkosten in de bouw gemiddeld zo’n 5-13% van de omzet bedragen.
Deze kosten ontstaan o.a. door onvoldoende maatvoering, geen goede omschrijving en niet volledige overdracht van de werkzaamheden.
Bouw-Tip kan daarom met zijn tekeningen, een goede door Bouw-Tip gemaakte werkomschrijving en een volledige overdracht van de werkzaamheden uw bouwkosten verlagen.