Omgevings- of bouwvergunning

De vroegere bouwvergunning heet nu omgevingsvergunning, deze omgevingsvergunning brengt heel veel vergunningen samen, zoals o.a. de sloop-, de kap- en de monumentenvergunning. De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt getoetst aan natuur wetgeving, welstandseisen en bestemmingsplannen. De gemeente geeft na ongeveer 8 weken uitsluitsel over de aanvraag.

In de meeste gevallen zijn de volgende gegevens in ieder geval noodzakelijk:

  • Geveltekeningen
  • Plattegronden
  • Doorsnede tekeningen
  • Details
  • Constructieberekeningen en constructietekeningen
  • Foto’s van de omgeving
  • Situatie tekening

De onderstaande website geeft een volledig overzicht van alle zaken die de overheid betreffen.

http://www.overheid.nl/