Werkomschrijvingen

Een werkomschrijving is net als een bestek een omschrijving van de werkzaamheden, de toe te passen materialen en uitvoeringvereisten. Dit geeft samen met de bouwtekeningen voor u zekerheid dat er op de juiste manier gebouwd gaat worden en dat het bouwwerk ook de verlangde kwaliteit krijgt.

Bouw-Tip kan naast de bouwkundige tekeningen deze werkomschrijving voor u maken e.e.a. compleet met normen, normbladen en vereisten waar tijdens de bouw rekening mee moet worden gehouden.