Werkomschrijving

Naast tekeningen en advies  kan Bouw-Tip  voor o.a. de volgende bouwkundige werkzaamheden een werkomschrijving maken:

  • Verbouwen van woningen, winkels, kantoren, werkplaatsen en instellingen.
  • Bouw van woningen, winkels, kantoren, werkplaatsen en instellingen.
  • Het realiseren van een aanbouw aan de woning, kantoor,  werkplaats en instelling.
  • Restauratie van gebouwen en objecten.
  • Herstelwerkzaamheden na wateroverlast, schade door natuurgeweld en brand.
  • Warmte en geluidisolatie van woningen, kantoren, werkplaatsen, horeca en instellingen.
  • Funderingsherstel en verbeteren van de fundering.