Nominatie:

Een bouwplan van Bouw-Tip is genomineerd voor de Puienprijs van de Historische Vereninging Alkmaar in de categorie woonhuizen nieuw. Dit bouwplan met een knipoog naar historiserend bouwen is op een klein oppervlak gerealiseerd, maar het is wel een compleet woonhuis met garage en dakterras. Zie ook de website van de Historisch Vereniging Alkmaar en ga naar de puienprijs.

Jaarlijks worden per jaar circa 20.000 constructieve bouwfouten gemaakt:

Dat schat het meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid.

 

Het meldpunt, een samenwerkingsverband tussen onder meer BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en de VROM-Inspectie, ontving tussen augustus 2008 en juni 2011 188 meldingen van constructieve onvolkomenheden. Dat is aanzienlijk minder dan de verwachte 150 meldingen per jaar. Op basis van de meldingen zijn dan ook “geen betrouwbare uitspraken” te doen, benadrukken de onderzoekers. In hun rapport wordt wel een schatting van het aantal constructieve fouten gedaan. De onderzoekers delen de gemiddelde schadepost per faalgeval (50.000 euro) door de totale jaaromzet van de sector (50 miljard). Dit wordt vermenigvuldigd met het constructieve aandeel (20 procent) van de totale faalkosten (10 procent van de jaaromzet).

Bron: Cobouw 12 december 2011

 

 

Een bouwwerk van mijn grootvader van Everdingenstraat 14 en 16 te Alkmaar

Algemeen:
Van Everdingenstraat 14 en Van Everdingenstraat 16 vormen tezamen een dubbelherenhuis. Het gaat om twee aan elkaar gespiegelde huizen van twee bouwlagen onder een doorlopend dak. De panden zijn opgetrokken in een rustige, late jugendstil. Zij werden ontworpen door de Alkmaarse timmerman-aannemer Adriaan Tip (1881-1956) in opdracht van Klaas Gorter (van het bouwbedrijf van de gebroeders Gorter) uit Krommenie, zijn aanstaande schoonvader. Het ontwerpblad dateert van maart 1910, de bouwvergunning werd op 6 april 1910 verleend. Blauwdruk van het ontwerpblad en bouwvergunning bevinden zich in het Bouw- en Woningtoezichtarchief van de gemeente Alkmaar.

Ontwerper:

De ontwerper van het pand, Adriaan Tip, was geboren in Westzaan. In de Zaanstreek verrichtte hij zijn eerste bouwkundige activiteiten. Na het behalen van het diploma Bouwkundig Opzichter in 1906, heeft hij enige tijd in Noord-Brabant gewerkt voor architect Ed. Cuypers. In 1909 kon Tip het timmer- en aannemersbedrijf van Nicolaas van der Voort overnemen in Alkmaar. Een jaar later trouwde hij op 24 november met Margaretha Johanna Gorter, dochter van Klaas Gorter en Johanna Klinkenberg uit Wormerveer. In Alkmaar zou Tip de rest van zijn leven werkzaam blijven. Vaak trad hij op als aannemer, maar een enkele keer was hij tevens als architect actief. Zoals velen van zijn generatie werkte hij aanvankelijk in een sobere late jugendstil, daarna in een sobere Amsterdamse School stijl.

Opdrachtgever:

De opdrachtgever van de huizen Van Everdingenstraat 14 en 16 was Klaas Gorter uit Wormerveer. Tezamen met zijn broer had hij de leiding over het bouwbedrijf van de Gebroeders Gorter aan het Zuideinde te Wormerveer. Al in 1905 heeft Adriaan Tip voor dat bouwbedrijf gewerkt, o.a. aan de grote silo voor de gerstpellerij Mercurius aan de Zaan en voor het kleine dorpsschooltje van Oost-Knollendam. Tip zou altijd contacten met Klaas Gorter blijven onderhouden, die vanaf november 1910 zijn schoonvader werd.

Carla Rogge, Afdeling Monumentenzorg en Archeologie Gem. Alkmaar, 25 januari 1999